Gratis waardebepaling

block

Om vast te stellen wat een reële verkoopwaarde van uw woning is, kunt u door Stichting Beheer Boerderijen Landerijen geheel vrijblijvend en gratis een waardebepaling laten uitvoeren van uw huidige woning. Een waardepaling is een schatting van de waarde van de woning.

Lees meer

Welkom

GEVRAAGD, SPOED! (Woon)boerderijen, landhuizen en villa's door heel Limburg / Brabant! Voor ingeschreven clienten door heel Nederland / Duitsland!

 

INRUIL EIGEN WONING IS BESPREEKBAAR!!

 

Wij hebben ook nog enkele objecten in de stille verkoop:

  • Camping met 2 grote groepsaccomodaties en prive woning (Limburg);
  • Groepsaccomodatie welke geschikt is voor diverse doeleinden (Limburg). 

In de jaren '30 tot '65 van de vorige eeuw zijn er vele grote agrarische bebouwingen opgezet met een typerend eigen karakter. Denk daarbij aan boerenbondgebouwen, maalderijen, melkfabrieken, veilingen en pakhuizen. Die leveren integraal een karakteristieke bijdrage aan de uitstraling van dorp en platteland. De ver doorgevoerde concentratie van agrarische activiteiten heeft deze traditionele logistieke keten stilgelegd, en de eigenaren weten vaak geen rendabele bestemming te bedenken - noch beschikken ze over de middelen om hun bezit te onderhouden.

Tevens constateren we dat de agro-sector in Nederland aanhoudend verder inkrimpt vanwege de steeds hogere milieueisen en de daarmee gepaard gaande regelgeving. De enorme expansie in de landbouw in de jaren '70 en '80, tot stand gekomen in de destijds bestaande stroom van subsidieregelingen, heeft ertoe bijgedragen dat er enorme agrarische bedrijven ontstonden. De van overheidswege ingezette acties tot inkrimping van de intensieve veehouderij, alsmede de dalende opbrengstprijzen, dwongen de eigenaren elders hun heil te zoeken. Veel landbouwbedrijven met hun grote bedrijfsgebouwen zijn niet meer op verantwoorde wijze rendabel te maken.

Somber beeld?

Het bovenstaande schets wellicht een somber beeld van het platteland. Maar er is hoop: de problemen worden allerwegen onderkend en in positieve richting omgebogen. In Limburg en Noord-Brabant werd een instantie opgericht, Stichting Beheer Boerderijen Landerijen, die zich zuiver concentreert op het veilig stellen van deze unieke en waardevolle agrarische gebouwen en gebieden, alsmede de omringende landschappen en natuurgebieden.

Contact

Personalia